• فارسی
  • English

توضیحات 2048

به اعداد بپیوندید تا به 2048 کاشی برسید.
هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس شوند، آنها ادغام می شوند.
تغییرات نسخه 2.3.0:
* این به روز رسانی پشتیبانی کامل از 35 زبان جدید را به ارمغان می آورد! 🌎🌍🌏
* بهبود UI

The description of 2048

Join the numbers and get to the 2048 tile!

Swipe to move all tiles. When two tiles with the same number touch, they merge into one.

Get to the 2048 tile, and reach a high score!