• فارسی
  • English

توضیحات قهرمانان سیاه چال - شکارچی بی درنگ

به قلمرو دانیلل خوش آمدید. قهرمانان نجات دهنده و شکارچیان را در سرزمین های مختلف، با امکانات بی حد و حصر کنترل کنید، جایی که واقعیت و فانتزی با هم متحد می شوند.
جمع آوری اقلام مفید، مبارزه با هیولا ها و شیرجه رفتن به یک بازی افزایشی را برای تکمیل تلاش از دست ندهید.

نایت سرکش، کشیش، آرچر، جادوگر، بارباران، دروید، برد، پالادین، تمپلار، و ناخوانده را انتخاب کنید و اجازه دهید نبرد شروع شود.
با توانایی های قدرتمند جدید و ارتقاء خود آماده نبرد شوید. بدون اتصال به اینترنت در هر زمان بازی کرده و یک داستان هیجان انگیز را شروع کنید.

ویژگی های بازی Dunidle: Dungeon Crawler & Idle Hunter Boss Heroes - قهرمانان سیاه چال - شکارچی بی درنگ:
  • تجهیزات شکار
  • سلاح های چندگانه
  • به چالش کشیدن دشمنان
  • بهبود تاکتیک های خود
  • جمع آوری مهمترین آثار هنری
تغییرات نسخه 7.2.7:
- دستاوردهای اضافه شده
- اضافه شدن پاداش Hell Rift.
- افزایش امتیاز توانایی کسب شده از تبادل.
- به طور موقت از کار افتاده توانایی نقطه و بسته روح رئیس.

The description of Dunidle: Dungeon Crawler & Idle Hunter Boss Heroes

Welcome to the realm of Dunidle: Dungeon Crawler & Hunter Idle Boss Heroes, the land of endless possibilities, where reality and fantasy join together. Collect useful items, fight fierce monsters and dive into a retro roguelike incremental game to complete the quest. Pick your Knight, Rogue, Priest, Archer, Wizard, Barbarian, Druid, Bard, Paladin, Templar, Necromancer, Gunslinger, or Reaper and let the battle begin! A true incremental game - the spawns go on forever with an increasing difficulty! How far can you and your hero push? No paywalls! The game is absolutely free and you can continue to progress forever without paying a dime.


🔥Download Dunidle: Dungeon Crawler & Hunter Idle Boss Heroes NOW and become the new grinder boss of the roguelike realm!!!🔥


Main Features:

Idle incremental RPG grinder gameplay
Make your hero train while you’re away. When you return to your phone, he will be stronger, with new powerful abilities, and ready for а new quest. Grow and upgrade yourself for the battle! Let the game plays itself!

Play Offline
No Internet connection required! Play online or offline - anytime you want as no Wifi connection is required! Offline gold, daily play bonuses, and multiple diverse achievements. Download now and start an exciting story that will offer you endless hours of play!

Beautiful 2D retro pixel graphics
This game is a feast for the eyes of retro-nostalgia (and not only), with beautiful 2D pixel graphics that combine modern design with classic style and enchanting music in the background.🔥Download Dunidle: Dungeon Crawler & Hunter Idle Boss Heroes NOW and become the new boss of the roguelike realm!!!🔥


Easy RPG tactic
Only a few taps and you're ready to go. It’s as simple as that! Forget about clicking or tapping like crazy, tap your enemies mercilessly and become the new grinder of the roguelike realm!

Pixel dungeons
Explore the depths and crawl through endless random pixel dungeons with an RPG roguelike style - a sub-genre of role playing video games, characterized by random level generation, tile-based graphics and permanent death.

Choose Your Hero
Knight, Rogue, Priest, Archer, Wizard, Barbarian, Druid, Bard, Paladin, Templar, Necromancer, and Gunslinger hero. Your mighty knight can attack enemies at a rapid speed and still stand to shield the group in the battle. Your healing priest will use healing spells to heal your wounds. Your skilled rogue will stab poisonous daggers that damage your enemies over time and the archer will shoot slow arrows to hinder their advance in order to successfully complete the quest.

🔥Download Dunidle: Dungeon Crawler & Hunter Idle Boss Heroes NOW and become the new boss of the roguelike realm!!!🔥


Other Features:

Loot equipment
Multiple weapons
Challenging Enemies
Improve your Tactics
Collect the most powerful artefacts
Smartphones and tablets support
Cloud save support


🔥Download Dunidle: Dungeon Crawler & Hunter Idle Boss Heroes NOW and become the new boss of the roguelike realm!!!🔥Facebook Fan-page link:
https://www.facebook.com/dunidle

Reddit link:
https://www.reddit.com/r/Dunidle

If you have any suggestions or problems, check the link above or feel free to contact me at contact.aratnon@gmail.com

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»