• فارسی
  • English

توضیحات جزیره جنگ - سرزمین اسلحه

تانک های بزرگ، هواپیماهای مرگبار و ده ها سرباز! بخشی از ارتش عظیم باشید، نیروهای دشمن را درهم بشکنید و پایگاه آنها را نابود کنید.
تغییرات نسخه 1.0.7:
- قهرمان دشمن اضافه شده است
- زمان بین امواج کاهش یافته است
- محدودیت واحد در میدان جنگ افزایش یافته است
- گزینه ای برای بازسازی فوری ساختمان های ویران شده اضافه شده است

The description of Island Warfare 3D: Guns' Land

Big tanks, deadly airplanes and dozens of soldiers! Be a part of the huge army, crush the enemy troops and destroy their base!