• فارسی
  • English

توضیحات جزیره جنگ - سرزمین اسلحه

تانک های بزرگ، هواپیماهای مرگبار و ده ها سرباز! بخشی از ارتش عظیم باشید، نیروهای دشمن را درهم بشکنید و پایگاه آنها را نابود کنید.
تغییرات نسخه 2.0.24:
- منطق جدید شروع موج

The description of Island Warfare 3D: Guns' Land

Big tanks, deadly airplanes and dozens of soldiers! Be a part of the huge army, crush the enemy troops and destroy their base!