• فارسی
  • English

توضیحات هنر نقاشی

رنگ آمیزی شامل گل، حیوانات، مردم، غذا، مناظر، ساختمانها، تعطیلات و کتابهای می شود. با گرفتن کتاب رنگ آمیزی مورد علاقه خود، استرس خوذ را کم کنید و لذت ببرید.

ویژگی های بازی Oil Painting by Color Planet - Free Art by Number - هنر نقاشی:
  • کتاب های مختلف رنگ آمیزی برای رنگ آمیزی
  • هر روز کتاب های رنگ آمیزی جدید را تجربه کنید
  • کتاب رنگ آمیزی محبوب را که توسط ویراستاران ما توصیه شده است، کاوش کنید
  • پالت های رنگی مفید هنگام رنگ آمیزی با اعداد
  • نکاتی درباره ویرایشگر هنگام نقاشی با شماره، بنابراین هرگز احساس گم شدن نمی کنید
  • شاهکارهای رنگ آمیزی خود را با دوستان به اشتراک بگذارید
تغییرات نسخه 1.6.3:
- بهبودهای مختلف و بهبود عملکرد.

The description of Oil Painting by Color Planet - Free Art by Number

Oil Painting by Color Planet is sure to be your favorite anti-stress color by number oil painting game with plenty of coloring books. As a color by number for adults, it includes Flowers, Animals, People, Food, Landscapes, Buildings, Holidays, and more coloring books. Taking a break and color by number with your favorite coloring book.

The Color by Number Oil Painting game has a more realistic look than other paint by number for adults apps. Colour by numbers by yourself, makes every work and coloring books feel like a piece of art. Show your inner creativity in this color app, color by number for adults with coloring book.

🌈 Core Features
- Various coloring books to paint by number.
- New coloring books every day.
- Explore the popular coloring book recommended by our editors.
- Useful color palettes while coloring by numbers.
- Editor’s tips for you when painting by numbers, so you never feel lost.
- Enjoy and share your coloring masterpieces with your friends.

🌸 Realistic
Oil Painting Color by Number by Color Planet, a paint by number for adults and colour by numbers game, has an amazing visual effect that makes the color pages look close to real life. Coloring book contains oil painting paint by numbers, canvas paint by numbers and watercolor paint by numbers.

🌼 Easy to Color
Oil Painting by Color Planet has useful color palettes to help coloring pages for adults. In this color by number for adults, clear guidance makes for free and easy coloring. In this color app, there is a number for each color. It will show you where to place the color and how to color by number.

🌸 Free
Super collection of free coloring books for you to color by number. Different kinds of coloring pages in this coloring games to fill all requirements. Color by number for adults includes many free pictures, such as unicorn coloring book, Christmas coloring book, girl coloring book and animals coloring book which includes eagle, fox, dog, ram, bear, cat, dodge, lion, fish, wolf, rabbit, bird, dragon, phoenix and mermaid.

🌼 Creative
Endless color by number for adults and oil painting by numbers masterpieces for you to create in this colour by numbers game. Painting by numbers and show your gift to be an artist. Colour by numbers to show your inner creativity.

🌸 Relax
Using this color app and coloring games to keep away from pressure. Choose paint by number for adults to enjoy free coloring, oil painting by numbers and take good use of coloring books. Colour by numbers in this color app, paint and relax. Color by number for adults can help you relieve stress.

🌼 Share
Color by Number Oil Painting by Color Planet lets you share your masterpiece with your friends. Show your creativity and be an artist through oil painting by numbers in the color by number for adults world.

Color by Number Oil Painting by Color Planet has wonderful coloring books and free color pages for you to color by number. With this color app and colour by numbers, you can relax and create it at the same time. Color by number for adults is not just about free coloring and coloring games, but to enjoy the colorful world. Get Oil Painting by Color Planet and relax!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»