• فارسی
  • English

توضیحات تیغه توپ - استاد دجبال

تیغه توپ بازی ای است که در آن بازیکنان در یک زمین قرار می گیرند و باید دائماً به مسیر و جهت توپ توجه کنند. توپ تیغه ای به طور خودکار بازیکن مورد نظر را شکار می کند و بازیکن باید در زمان مناسب توپ را به سمت او بزند. با هر ضربه، سرعت توپ افزایش می یابد، بنابراین بازیکنان باید به طفره رفتن و اجتناب ادامه دهند!

بازی تیغه توپ:
1. بازی علاوه بر آزمایش سرعت واکنش و مهارت بازیکنان، نیاز به استراتژیک بودن بازیکنان نیز دارد. بر اساس کشش توپ و محیط، بازیکنان باید زاویه و زمان مناسبی را برای مقابله با چالش‌های پیچیده‌تر انتخاب کنند.
2. سرعت توپ به تدریج افزایش می یابد. بازیکنان باید خود را با ریتم بازی در حال تغییر وفق دهند، سلامت خود را با واکنش سریع و ضربه دقیق حفظ کنند و یاد بگیرند که چگونه طفره بروند.

ویژگی های بازی Blade Ball: Dodgeball Master - تیغه توپ - استاد دجبال:
ب
  • ازی توانایی واکنش، توانایی درک فضایی و هماهنگی بازیکنان را آزمایش می کند و بازیکنان را قادر می سازد تا سطح مهارت خود را در یک تجربه بازی شدید و هیجان انگیز به طور مداوم بهبود بخشند. این بازی ورزشی و رقابتی نیاز به سرعت واکنش، هماهنگی و چابکی فوق العاده دارد و بدن و مغز را از طریق چالش ها تمرین می دهد
  • این بازی برای شروع آسان است. بازیکنان می توانند به طور مکرر تمرین کنند تا مهارت ها و استراتژی های خود را بهبود بخشند و از بازی لذت ببرند. همچنین بر خلاف هر بازی سنتی با توپ، بسیار سرگرم کننده و چالش برانگیز است
  • بازی ریتم سرعتی هیجان انگیز دارد و برای افرادی که عاشق ورزش، رقابت و چالش های فکری هستند ایده آل است. بازیکنان می توانند مهارت های واکنش و هماهنگی خود را از طریق بازی بهبود بخشند و در عین حال بدن و مغز خود را نیز ورزش دهند
تغییرات نسخه 1.1390:

من فقط شمشیر فروتنی هستم که دشمنان بی شماری را از پای درآورده است.

The description of Blade Ball: Dodgeball Master

Blade Ball is a game where players are placed in a field and need to constantly pay attention to the trajectory and direction of the ball. The blade ball will automatically hunt down the target player, and the player must hit the ball back at the right time when it is aimed at them. With each hit, the ball’s speed increases, so players must keep dodging and avoiding!

Blade Ball Gameplay:
1. In addition to testing players’ reaction speed and skills, the game also requires players to be strategic. Based on the elasticity of the ball and the environment, players need to choose the appropriate angle and timing to deal with more complex blade ball challenges.
2. The speed of the ball will gradually increase. Players need to adapt to the changing game rhythm, maintain their health by reacting quickly and hitting accurately, and learn how to dodge and evade.

Blade Ball Game Features:
3. Deflect Ball tests players’ reaction ability, spatial perception ability, and coordination. Blade ball enables players to constantly improve their skill level in an intense and exciting gaming experience. This sports and competitive game requires outstanding reaction speed, coordination, and agility, and exercises the body and brain through challenges.
4. This arcade game is easy to get started with. Players can practice repeatedly to improve their skills and strategies, and better enjoy the fun of the game. It is also highly entertaining and challenging, unlike any traditional ball games.
5. The blade ball has a fast and exciting pace and is ideal for people who love sports, competition, and intellectual challenges. Players can improve their reaction and coordination skills through the game while also exercising their bodies and brains.

Blade Ball is a ball game that is both sports and competitive. It has a fast and exciting pace and exercises players’ bodies and brains. This game is easy to learn, but players need to practice repeatedly in different scenarios to master their skills and strategies. If you like to challenge your reaction speed and coordination, Deflect Ball is a good choice. Come and challenge this game and enjoy the fast-paced competitive experience!