• فارسی
  • English

توضیحات طبلا

طبلا نوعی ساز موسیقی از خانواده سازهای کوبه‌ای است که در موسیقی هندوستان نواخته می شود.
در طی بازی نواخت های هندی، عربی و لاتین را بزنید.

ویژگی های بازی Tabla - طبلا:
  • چند لمسی
  • صدای طبلای واقعی
  • کیفیت بالای صدا
  • امکان ضبط
  • پخش صدا
  • پشتیبانی از تمامی صفحه نمایش ها

The description of Tabla

Tabla - Percussion to Android
The most fun experience in drumming to Android!
Drum pad with indian, arabian and latin percussion sounds.
Play Tabla (also known as arabic drum, darbukkah, darbouka or dumbak).
To play live music.
Features:
* Multitouch
* A real indian tabla drum set
* 13 realistic drum sounds
* Studio audio quality
* A perfect real percussion set
* Instruments like tabla, gong, chimes, gungru, vibraslap, crash and tanpura.
* Record mode
* Play in loop
* Rename recordings
* Works with all screen resolutions - Cell Phones and Tablets (HD)
* Free
Also, you can remove all ads buying a key!
The best percussion on the Google Play!
For drummers, percussionists, musician, performers and artists!