• فارسی
  • English

توضیحات حفاری برای کشف دایناسور

به یک ماجراجویی ژوراسیک در سراسر جهان بپیوندید و اسرار دایناسورها را کشف کنید. قاره های مختلف کاوش کنید تا فسیل های تاریخ میلیون ها سال را بیابید و آنها را به مجموعه موزه خود بیاورید. با اطلاعات دقیق و گیم پلی مهیج، برنامه قطعی برای هر دایناسور وجود دارد.

ابزارهای خود را انتخاب کرده و اجازه دهید آن را فعال کنیم. با انتخاب قاره ای برای اکتشاف شروع کنید، آفریقا، آسیا، قاره آمریکا، استرالیا یا اروپا. در هر قاره می توانید سایت های حفاری با فسیل های مختلف دایناسورها را پیدا کنید که در واقع در آنجا زندگی می کردند. برای حفر کاشی های مناسب و پیدا کردن استخوان های باستانی از استراتژی، مهارت و ابزار ویژه ای استفاده کنید.

جمع آوری تمام فسیل های یک دایناسور به شما این امکان را می دهد تا اسکلت آن را تکمیل کرده و اطلاعات معتبر دنیای واقعی را در مورد کشف باورنکردنی خود باز کنید. موقعیت جغرافیایی فسیل ها نیز برای نشان دادن اکتشافات واقعی زندگی ماقبل تاریخ دقیق است.
تغییرات نسخه 1.8.27:
رفع اشکال و بهبود

The description of Dino Quest - Dinosaur Discovery and Dig Game

Join a jurassic adventure around the world and discover the mysteries of the dinosaurs in Dino Quest! Explore different continents to find the fossils of millions of years of history and bring them to your own museum collection. With accurate information and an exciting gameplay, Dino Quest is the definitive app for every dinosaur fan.

Pick your tools and let’s get it on! Start by choosing a continent to explore: Africa, Asia, the Americas, Australia or the Europe. In each continent you can find dig sites with different fossils of dinosaurs that actually lived there. Use strategy, skill and special tools to dig the right tiles and locate the ancient bones.

Collecting all the fossils of a dinosaur enables you to complete it’s skeleton and unlocks authentic real world information about your incredible discovery. Geographical location of the fossils are also accurate to reflect real discoveries of prehistoric life.

Inspired on battleship and minesweeper mechanics, this game is sure to entertain everyone. Will you be able to complete the entire dinosaur collection? Get them all in Dino Quest!

HIGHLIGHTS
• Accurate information of dinosaurs and archaeological parks
• Learn the fundamentals of paleontology
• Challenging and exciting experience

Explore and learn more about these giants of the past: Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Velociraptor, Stegosaurus, Spinosaurus, Archaeopteryx, Brachiosaurus, Allosaurus, Apatosaurus, Dilophosaurus!

Please note! This game is free to play, but it contains items that can be purchased for real money. Some features and extras mentioned in the description may also have to be purchased for real money.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»