• فارسی
  • English

توضیحات رقص حماسی پرتاب کنید

در این بازی برای مهمانان بیشتر در حالی که جشن را ارتقا می دهید، ضربه بزنید.
کفش های رقص خود را بردارید، تجهیزات فضایی و صدا خود را ارتقا دهید و تبدیل به یک ستاره اجتماعی شوید.

ویژگی های بازی Epic Party Clicker - Throw Epic Dance Parties! - رقص حماسی پرتاب کنید:
  • پست های مهمانان خود را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • درام روی صفحه نمایش و افزایش تعداد مهمان در هر شیر
  • ارتقاء بیش از 20 مهمانی
  • ارتقاء تجهیزات صوتی
  • می توانید آنها را در لیموزین پرواز قرار دهید
تغییرات نسخه 2.14.4:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.
دانلود بازی: