• فارسی
  • English

توضیحات مرد مبهم

سلام عامل مرد مبهم، یک تکلیف جدید برای شما وجود دارد: به جلو برو ید و چیزی در ساختمان طبقه نامحدود پیدا کنید.

ویژگی های بازی Wobble Man - مرد مبهم:
  • سطوح خنده دار که شما نمی توانید تصور کنید
  • سطح ها را یکی یکی بگذرانید
  • دستگاه خنده دار که شما را غافلگیر می کند
  • تجربیات کاملاً جدید هر روز
تغییرات نسخه 21.04.29:
بهینه سازی عملکرد بازی.

The description of Wobble Man

Hello agent Wobble, there is a new assignment for you:
Go ahead! Find something in the unlimited floor building!

**Game features**
Funny levels that you can't imagine!
Pass the levels one by one!
Funny machine that surprises you!
Whole new experiences every day!

**Highlight**
How can agents not be equipped with advanced equipment?
How can the Key person not have a set of handsome skin system?
How can a good game be very similar in every level?
How can Wobble Man not bring you joy and fun?

Go ahead agent!
Beat them all!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»