• فارسی
  • English

توضیحات مرد مبهم

سلام عامل مرد مبهم، یک تکلیف جدید برای شما وجود دارد: به جلو برو ید و چیزی در ساختمان طبقه نامحدود پیدا کنید.

ویژگی های بازی Wobble Man - مرد مبهم:
  • سطوح خنده دار که شما نمی توانید تصور کنید
  • سطح ها را یکی یکی بگذرانید
  • دستگاه خنده دار که شما را غافلگیر می کند
  • تجربیات کاملاً جدید هر روز
تغییرات نسخه 20.9.10:
بهینه سازی عملکرد بازی.

The description of Wobble Man

Hello agent Wobble, there is a new assignment for you:
Go ahead! Find something in the unlimited floor building!

**Game features**
Funny levels that you can't imagine!
Pass the levels one by one!
Funny machine that surprises you!
Whole new experiences every day!

**Highlight**
How can agents not be equipped with advanced equipment?
How can the Key person not have a set of handsome skin system?
How can a good game be very similar in every level?
How can Wobble Man not bring you joy and fun?

Go ahead agent!
Beat them all!

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید   بیشتر»