• فارسی
  • English

توضیحات دندان پزشک دوست داشتنی

همه کودکان دوست دارند یک دندان پزشک خوب شوند، این طور نیست؟ حال این شانس وجود دارد تا به عنوان دندان پزشک، وضعیت بیماران مختلف را مشاهده نموده و وضع دهان و دندان آنها را بهبود بخشید.

درب دندان پزشکی باز می شود؛ بیماران پشت درب صف کشیده اند و منتظر بررسی و رفع مشکلات دهان و دندان خود هستند. به عنوان یک دکتر خوب و در حقیقت بهترین دندان پزشک شهر، کار خود را آغاز نموده و بیماران را از درد دندان رهایی دهید.

ویژگی های بازی Little Lovely Dentist - دندان پزشک دوست داشتنی:
  • بیش از 12 کاراکتر مختلف در دندان پزشکی
  • ابزارهای مختلف برای بهبود وضع دندان ها
  • بعد از اتمام کار، ازبیمار خود عکس بگیرید.
  • گرافیک رنگارنگ در کنار کنترل ساده
تغییرات نسخه 1.2.4:
رفع اشکالات

The description of Little Lovely Dentist

All kids want to be a nice dentist, it's your dream, yes? Now you get a chance to treat those poor patients at the clinic in this dentist game!
Director of the crazy dentist office is looking for a smart kids doctor who can clean, color and beautify teeth.
Are you the best kids doctor? Are you the best animal doctor?
Welcome to kids dentist office, you have a chance to help your patients, to prove that you are a nice kids dentist! Gain experience to become the expert dentist and kids doctor.
The dentist office is opening! Patients are lining up outside the little dentist office to check kids teeth/tooth problems... They suffer from kinds of teeth problems like bad teeth, tooth cavity, dental calculus, dentist mania...
Become the best kids doctor, and the best dentist in town! Perform different treatments on your patients. Extract their teeth carefully without hurting them and see a tooth fairy swirl her magic wand. Treat patients at the office in this dentist games with pretty cool doctor tools like mouth spray, dental pliers and braces, dentist mania!
It's a good kids doctor game for kids to practice, for kids creation, a sense of accomplishment!
Features:
* More than 12 lovely characters in the dentist office, including celebrity, they have crazy teeth problems and are waiting for the little dentist
* Provide abundant teeth cleaning tools, color painting brush and kinds of lovely teeth stickers, and make you a little but crazy dentist
* Featuring picture capturing and rating to let you see your work at the first moment. Dear little dentist, don't forget to take a picture after finishing your work
* Not only a dentist mania game but also full of sense of education, make celebrities and develop habit of protecting teeth. It teaches you how to be a little dentist!
Welcome to dentist mania, enjoy the lovely dentist games! Here you can help your patients, become a nice kids dentist!
You can not only turn yourself into a professional dentist, diagnose and cure different patients, but also can operate and decorate your own dental clinic, make it your dreaming one.
Hope you like this little dentist games for kids, be the best dentist at this crazy fun office! Treat patients with professional doctor tools like syringes, dental tweezers, and more!
This dentist’s office is so much fun! You’ve never been to a dentist’s office like this! This kids dentist games will be improved continuously!

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید   بیشتر»