• فارسی
  • English

توضیحات داستان پرنده - مرتب سازی پرنده

این یک بازی سرگرم کننده و اعتیاد آور برای مرتب کردن پرندگان رنگارنگ است که برای آرامش و تیز کردن ذهن شما مناسب است. فقط کافی است به ترتیب روی پرندگان و شاخه ها ضربه بزنید تا همه پرندگان همرنگ روی یک شاخه قرار گیرند. بازی کردن این بازی پازل آسان است اما تسلط بر آن سخت است.

ویژگی های بازی BIRD STORY - ASMR BIRD SORT - داستان پرنده - مرتب سازی پرنده:
  • بازی آسان برای تمرین مغز
  • کنترل با یک انگشت
  • هزاران سطح
  • تم های جدید
  • بدون محدودیت زمانی
  • همه آفلاین، بدون نیاز به اتصال به اینترنت
  • مناسب برای تمام سنین
تغییرات نسخه 5.0.9:
- اضافه کردن ساختمان جدید
- اضافه کردن رویداد جدید

The description of Bird Story - ASMR Bird Sort

Bird Story - ASMR Bird Sort is ready for you to solve! It's a fun and addictive colorful birds sorting game that's suitable for relaxing and sharpening your mind at the same time. Just tap the birds and the boughs respectively until all the same-colors birds are together on the same bough. This puzzle game is easy to play but hard to be master at.

HOW TO PLAY BIRD STORY - ASMR BIRD SORT

- Tap any bough to pick a bird;
- Put it on a bough which contains the same-color bird at the first position of line if the bough has enough space; or you can put it on an empty bough also;
- Stack all the birds with the same color into a single bough;
- Try not to get stuck! However, you can undo the bird move by using the back function or restart the level anytime you want.

FEATURES OF BIRD STORY - ASMR BIRD SORT

- Easy to play but hard enough to exercise your brain;
- One finger control;
- Thousands of levels, can you pass all of them?
- New themes and background skin;
- NO penalties & time limits; you can enjoy the Bird Story - ASMR Bird Sort anywhere & anytime you want;
- All offline, no need for internet connection! Free for download;
- Suitable for all ages. Let's share this sorting game for your friends and your family members to have a good time with them.

Feeling excited already? Let's start exploring a new sorting game with colorful birds right now. You will enjoy the whole day long by playing this bird sorting color match game. Hopefully, this bird sorting game will make your day become more interesting and colorful.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»