• فارسی
  • English

توضیحات انگشت جادویی سه بعدی

از لمس جادویی و محیط اطراف برای بیرون آوردن دشمنان استفاده کنید و با پرتاب دشمنان دیگر، دشمنان خود را شکست دهید! از بشکه های انفجاری استفاده کنید تا تاثیر زیادی داشته باشد.
تغییرات نسخه 1.3.18:
انگشت جادویی سه بعدی
بهبود گیم پلی
اشکالات ثابت شده است
نوار پیشرفت سطح جدید اضافه شد
جریان پیشرفت جدید اضافه شد
دانلود کنید و از لمس جادویی خود برای شکست دادن دشمنان خود استفاده کنید

The description of Magic Finger 3D

Use your magic touch and surroundings to take out your foes! Defeat your enemies by throwing other enemies! Use explosive barrels to make a big impact! Sent your adversaries off the platform into the deep!

In this action you choose how you control the environment and can freely pick up anything you see. Use your finger to become the ultimate magic user!