• فارسی
  • English

توضیحات پرتاب چاقو

پرتاب چاقو در جنگل! تبدیل به استاد بزرگ پرتاب چاقو در جهان شوید.
چاقو را به کنده درخت پرتاب کنید. به سمت قفسه ها بروید و گنجینه ها را جمع آوری کنید.

ویژگی های بازی Flippy Knife - پرتاب چاقو:
  • شبیه ساز فیزیک واقعی چاقو
  • شامل 35 تیغه مشهور جهان شامل چاقو، شمشیر، تبر و ...
  • مکان های مختلف برای پرتاب
  • کنترل تنها با یک انگشت
  • رقابت با دوستان برای بهترین شدن
تغییرات نسخه 1.9.4.3:
این به روز رسانی شما را با موارد زیر راضی خواهد کرد
- تعادل بازی بهبود یافته - ساخت سکه آسان تر شد!
- رفع اشکالات عمده

The description of Flippy Knife

Flip the knife in the forest! Become a great Master of knife flipping using the best knives from all over the world.
Stick the knife back into the stump and collect combo. Jump on the shelves and collect treasure bags. Climb the trees and catch drone. Hit the target to open golden chest!
Leave the routine for a funny adventure with Flippy Knife and remember - never give up!

- physics-based realistic knife simulator game
- over 35 world famous blades (knives, sabers, swords, axes), collect them all
- different locations for flipping: camping, forest hut, tree tops, stump on the meadow…
- one finger control
- share and compete with friends to become the best!

Follow Flippy Knife on Facebook and Instagram!
https://www.facebook.com/BeresnevGames/
https://www.instagram.com/flippyknife/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»