• فارسی
  • English

توضیحات سوپر بولینگ

این یکی از ساده ترین بازی های بولینگ با گرافیک زیبا است
در چالش جدید شرکت کنید و برنده باشید. این فقط در مورد شماست هر طور که میخواهید بازی کنید تا برنده هر مسابقه شوید.

امکانات بازی Super Bowling - سوپر بولینگ:
  • 2 بازیکن در مقابل AI
  • کنترل آسان
  • آرنا بسیار معروف
  • بسیاری از عرصه با موضوعات مختلف
  • بدون نیاز به شبکه
  • هیچ محدودیتی برای بازی وجود ندارد

The description of Super Bowling

"This is the most simply bowling game with beautiful graphics!" - Dad

New Challenge, be the winner. It's just about you. Play much as you want. Be the winner every match.

You just have to play the ball with your finger, flick the ball and tilt your phone to steer the ball.

Features:

- 2 Player vs AI
- Easy controller
- Awesome Arena
- A lot of arena with various themes
- No network required
- No limit to play
- Play on your mobile, tablet, or Chromebook

How many consecutive strikes can you hit? Get ready for the Super Bowling and master it. It's FREE.