• فارسی
  • English

توضیحات کرم زدگی - بازی فکری و میوه

به کرم زدگی - بازی فکری و میوه خوش آمدید. بازی جدید مار، یک بازی خنده دار در مورد بیرون آوردن کرم از سیب و سایر غذاها است. کرم ها را بیابید، بگیرید و بیرون بیاورید.

بسیاری از سطوح، بسیاری از رنگ ها، موانع بسیاری را با استفاده از بهترین استراتژی برای پیروزی بر این آفات پیدا کنید. ارتقاء را برای بهبود روند بازی خود و تبدیل شدن به بهترین کنترل کننده آفات فراموش نکنید.
تغییرات نسخه 5.0.1:
- رفع اشکال.
- بهبود عملکرد و ثبات.
از حمایت و بازخورد مداوم شما متشکرم! ما متعهد هستیم که برنامه را حتی بهتر کنیم، بنابراین هرگز انگیزه به اشتراک گذاشتن برداشت ها و بازخورد خود را با ما از دست ندهید!

The description of Worm out: Brain teaser & fruit

Welcome to Worm Out - brand new snake io game. Funny game about getting the worm out of the apple and other foods. Find, grab and pull worms out!

Many levels, many colors, many obstacles. Find the best strategy to win these pests. Do not forget about upgrades to improve your gaming process and become the best in pest control!