• فارسی
  • English

توضیحات ایده های ساخت شگفت انگیز

در این بازی شما قادر به کشف خانه های شگفت انگیز مدرن برای انکشاف بین املللی هستید که تا کنون ایجاد کردید و یاد می گیرید که دنیای کنگره خود را ایجاد نمایید.
تغییرات نسخه 186:
اکنون 70 سطح دارد!
بیشتر سطوح اضافه شده!

The description of Amazing build ideas for Minecraft

This app is for inspirational use and is not related to Minecraft, Mojang or Microsoft.
In this game you will be able to explore the most amazing modern houses for minecraft ever created and learn to build your own in your Minecraft world.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»