• فارسی
  • English

توضیحات روح نایت

در زمان اسلحه و شمشیر، سنگ جادویی تعادل جهان را حفظ می کند، که توسط بیگانگان با فناوری پیشرفته مورد حمله قرار گرفت و همه چیز به سنگ جادویی شما بستگی دارد.
ما صادقانه نمیتوانیم تمام کارها را انجام دهیم، بیایید فقط به بیگانگان شلیک کنیم.
کاوش زندان، جمع آوری سلاح ها، کنترل بسیار آسان، بصزی فوق العاده صاف، لذت بردن از بخش گیم پلی، مخلوط با عناصر سرکش، تیراندازی عالی و... از دیگر ویژگی های این بازی است.

امکانات بازی Soul Knight - روح نایت:
  • قهرمانان با توانایی های منحصر به فرد
  • 170 سلاح برای کشف
  • جهان به طور تصادفی
  • تجربه جدید در هر زمان
  • مکانیسم هدف خودکار برای کنترل فوق العاده بصری
تغییرات نسخه 4.2.0:
* شخصیت های جدید Demonmancer & Airbender.
*بیوم جدید Chiseltown و رئیس ملکه.
* 6 پوسته رباتیک Frenzy.
*حلقه سفر بازگشته است! اکنون به نام "Matrix of Lord of Evil" به حالت چند نفره اضافه شده است!
* ماموریت ها و دستاوردهای جدید به The Origin اضافه شده است.
*2 پوسته اتاق چند نفره.
*شرایط چالش جدید و پیوست های سلاح.
*یک سری دستاوردها و کاست ها.
* مهارت VFX به 17 پوسته اضافه شد.

The description of Soul Knight

“In a time of gun and sword, the magical stone that maintains the balance of the world is stolen by high-tech aliens. The world is hanging on a thin thread. It all depends on you retrieving the magical stone…”

We honestly can’t keep making it all up. Let’s just shoot some alien minions!

This is the game you have always wanted in your subconscious. Explore the dungeon, collect crazy weapons, dodge bullets and shoot‘em all up! Extremely easy and intuitive control; super smooth and enjoyable gameplay, mixed with rogue-like elements. Best shooter game you will find on the mobile store so far.

Features:
* Unique heroes, with unique ability.
* 170+ weapons waiting for you to explore.
* Randomly generated dungeon world, new experience every time.
* NPCs that actually matter! They will fight by your side!
* Auto-aim mechanism for super intuitive control.
* Many more features that you will find out in game.

Follow Us
Twitter: @ChillyRoom
Facebook: @chillyroomsoulknight

Note:
* To use the screen recording function, permission to write to external storage is required.

Thanks to:
Matthias Bettin, for initial of German localization.
Numa Crozier, for French corrections.
Jun-sik Yang(ladoxy) for Korean corrections
Iván Escalante, for Spanish corrections.
Oliver Twist, for initial of Russian localization.
Почеревин Евгений, Алексей С. and Турусбеков Алихан for additional Russian localization.
Tomasz Bembenik, for initial Polish localization.