• فارسی
  • English

توضیحات اسکوتر سوار خیابان

حرکت با اسکوتور در خیابان های شهر برای جمع آوری سکه ها به عنوان اسکوتر سوار پیتزا پخش کن.
دارای ماموریت ها، شخصیت های چشمگیر، قدرت های ویژه و پاداش های متنوع با امکان گسترش مغازه پیتزا فروشی خود و به دست آوردن شخصیت ها و اسکوترهای جدید.
استفاده از شخصیت های جدید برای باز کردن قدرت کامل و توانایی های خاص.

ویژگی های بازی Subway Scooters Free -Run Race - اسکوتر سوار خیابان:
  • گرافیک HD چشمگیر
  • اماکن عالی
  • 7 شخصیت ویژه
  • پاداش
  • حالت ماموریت
  • توانایی و قدرت های ویژه
  • وظایف روزانه
تغییرات نسخه 9.3.7:
رفع اشکالات.
دانلود بازی: