• فارسی
  • English

توضیحات قهرمانان دفاع برج 2

بازی قهرمانان دفاع برج 2 شما را به آینده منتقل می کند. دشمنان هنوز نمی خواهند برای حمل و نقل در جاده هزینه پرداخت کنند. از برج ها برای از بین بردن دشمنان خود استفاده کنید.
گرافیک جدید شده و مکانیک اضافی به شما این امکان را می دهد که وقت خود را صرف بازی نمایید.

ویژگی های بازی Tower Defense Heroes 2 - قهرمانان دفاع برج 2:
  • 20 سطح مختلف
  • 12 نوع دشمن
  • گرافیک کاملا جدید
  • 4 نوع برج با سلاح های مختلف
  • تعامل با دشمن
  • 16 مهارت با توانایی های متعدد
  • افزایش قدرت برج ها
  • سیستم دستاورد
  • بازی رایگان

The description of Tower Defense Heroes 2

The long-awaited sequel will transfer you to the future! The enemies still not want to pay you for transit by the road! Use towers to eliminate your enemies. The new refreshed graphics and additional mechanics allow you to spend your time well at play the game.

The next features are waiting for you:
* 20 different game levels. 
* 12 types of different enemies.
* Fully redesigned sound and 3D graphics.
* 4 types of different towers with various weapons and interaction with enemy. Each turret can be improved depending on the experience.
* The skills’ branch of 16 skills with ability of powerleveling for each skill a number of times.
* The towers’ powerleveling for the level increasing.
* System of achievements.
* The powerleveling and 20 levels for the gamer. You gain the experience by each killed enemy. Each level gives you +3 points for the skills’ branch.

The defense of towers is performed in accordance with standard canons of the tower defense genre’s game (towers defence).

The Tower Defense Heroes is a free game!