• فارسی
  • English

توضیحات خانواده روباه - شبیه ساز سه بعدی حیوانات

روباه خود را بسازید و در جستجوی ماجراجویی بروید. مکان بزرگ جنگل ها، رودخانه ها، مزارع برای گشتن در دسترس است. حیوانات زا شکار کنید، یک خانواده درست کنید، روباه و اعضای خانواده خود را بهبود ببخشید. کارهای مختلفی انجام دهید و قوی تر شوید. دریابید که معنی روباه بودن در شبیه ساز حیوانات جدید چیست.

ظاهر روباه را هر طور که دوست دارید سفارشی کنید. چندین پوست برای انتخاب وجود دارد، یک روباه برفی، یک روباه سیاه، یک روباه قرمز، یک روباه فنوک، یک روباه آفریقای جنوبی. می توانید درخشش جادویی روباه را تنظیم کنید تا حیوان جلوه بیشتری ببخشد. علاوه بر این، تمام پارامترهای روباه ها تنظیم می شوند: ضخامت پنجه، دم، گردن، اندازه شکم، بینی، گونه ها، چشم ها.

اگر روباه دیگری پیدا کنید می توانید یک خانواده ایجاد کنید. وقتی خانواده ای ایجاد می کنید و یک روباه باتجربه می شوید، قادر خواهید بود نوزادان خود را بچینید. خانواده شما می توانند در جنگ و شکار به شما کمک کنند. فرصتی برای بهبود شخصیت های خانواده وجود دارد. برای این کار لازم است شکار و جمع آوری مواد غذایی به منظور تغذیه فرزندان و همسر (شوهر، برای شخصیت زن) در آینده انجام شود.

این بازی توانایی بهبود خصوصیات فردی اعضای خانواده و خصوصیاتی را دارد که همه روباه های خانواده را به طور همزمان تحت تأثیر قرار می دهد. فراموش نکنید که شخصیت ها را بهتر کنید نا در انجام کارها و شکارها به شما کمک کنند. پس از دریافت یک سطح، شخصیت می تواند آن را در حمله، انرژی یا زندگی صرف کند. همچنین مهارت های ویژه ای وجود دارد که به شما امکان می دهد سرعت را بیشتر کنید، مواد غذایی بیشتری را جمع کنید، منابع بیشتری برای اقدامات در بازی و غیره بدست آورید.

در سفر خود با موجودات مختلفی دیدار خواهید کرد. به عنوان مثال، در مزرعه می توانید مرغ، خروس، مرغ، گاو، بز، قوچ، گوسفند، گربه، سگ، خوک، اسب و البته مردم را ملاقات کنید. در جنگل گوزن ها، گراز وحشی، روباه، شکارچیان خطرناک مانند گرگ، مار و حتی یک عنکبوت عظیم را ملاقات کنید.
تغییرات نسخه 1.0792:
🦊 به روز رسانی SDK

The description of Fox Family - Animal Simulator 3d Game

Create your own fox and go in search of adventure. A large location with forest, rivers, fields and farms is available for research. Hunt for animals, make a family, improve your fox and your family members. Do different tasks and become stronger. Find out what it means to be a fox in the new Fox Family 3d animal simulator.

CHARACTER CASTOMIZATION
Customize the appearance of the fox as you like. There are several skins to choose from: a snow fox, a dark fox, a red fox, a fennec fox, a South African fox. You can adjust the magic glow of the fox to make the animal look even more impressive. In addition, all parameters of foxes are regulated: thickness of paws, tail, neck, size of abdomen, nose, cheeks, eyes.

FOX FAMILY
You can create a family if you find another fox. When you create a family and become an experienced fox, you will be able to make babies. Your family can help you in combat and hunting. There is an opportunity to improve the characters of the family. To do this, it is necessary to hunt and collect food in order to feed the children and the wife (the husband, for the female character) in the future.

IMPROVE CHARACTERS
The game has the ability to improve the individual characteristics of family members and characteristics that affect all foxes in the family at once. Do not forget to improve the characters! Get experience doing tasks and hunting. After receiving a level, the character can spend it on points of attack, energy or life. There are also special skills that allow you to increase speed, collect more food, get more resources for actions in the game, etc.

VARIOUS ANIMALS
In your journey, you will meet many different creatures. For example, on the farm you can meet chicken, rooster, chicken, cow, goat, ram, sheep, cat, dog, pig, horse and, of course, people. In the forest, in addition to the peace-loving deer, wild boar, fox, goat and sheep, you can meet dangerous predators - wolves, snakes and even a huge spider! But do not worry, brave fox will cope with it!

OPEN WORLD
In this large open world, you can travel with your family along forests, farms, rivers and fields.

QUESTS
You play for a very clever fox! You can perform various quests in order to gain experience and coins for improvements. There are characters in the world who can give you quests. Quests can be very different. Maybe you need to go hunting or go to the forest for mushrooms!

Follow us on Twitter:
https://twitter.com/CyberGoldfinch

Have fun in the new Fox Family Simulator!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»