• فارسی
  • English

توضیحات تبدیل دینو

بازی مسابقه دایناسورها است. بازیکن باید دایناسور خود را به نوع مناسب تبدیل کند تا از موانع جلوگیری کرده و ابتدا به پایان برسد!
تغییرات نسخه 2.22:
رفع اشکالات

The description of Dino Transform

The game is dinosaur race. Player need to transform his dinosaur to appropriate type to avoid obstacles and reach finish first!