• فارسی
 • English

توضیحات اتومبیل های عضلانی مدرن آمریکایی 2

اگر دوست دارید بازی های شبیه ساز با نقشه جهان باز آن را امتحان کنید، این بازی انتخاب مناسبی است.
 • سیستم شستشوی اتومبیل
 • شبانه روز
 • نیترو
 • ماشین های پلیس
 • 4 حالت دوربین
 • 2 نقشه
 • کنترل آسان
 • تجربه واقعی رانندگی
 • گرافیک زیبا
 • فیزیک واقع گرایانه

The description of Modern American Muscle Cars 2

If you like Simulator Games with open world map try it!!!

PRESS and HOLD handbrake & gas buttons to WHEELIE

*CAR WASH SYSTEM
*DAY/NIGHT
* Nitro
* Police cars
* REAL V8 engine sounds
* 8 Muscle cars
* 4 types of camera mode
* MOVIE camera
* 2 Map
* Day & Night
* Easy controller
* Realistic driving experience and feelings
* Beautiful Graphics
* Realistic physics
* Tablet support and FULL HD support

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»