• فارسی
  • English

توضیحات کامیون باری تپه -شبیه ساز کامیون حمل و نقل

آیا تا به حال آرزو داشته اید که وسایل نقلیه بزرگ را کنترل کنید، پس آماده کاوش در محیط واقعی در کنار تپه شوید و خود را به عنوان یک راننده کامیون باری واقعی ثابت کنید.
خود را در جاده های منحنی کوهستانی ثابت کنید. جاده های سربالایی آماده چالش کشیدن هستند.
اگر به دنبال یک شبیه ساز حمل و نقل در جاده های سرسبز هستید، این بازی انتخاب مناسبی است. برای بررسی مهارت های رانندگی خود باید وسیله نقلیه حمل و نقل را در کوه ها و جنگل ها کنترل کنید. بنابراین وقت آن رسیده که خودتان را ثابت کنید و مهارت رانندگی خود را نشان دهید.
شما یک راننده کامیون سنگین هستید، بنابراین تصور کنید که در جاده های باریک با کامیون هندی رانندگی می کنید و زمان کم است و باید بهترین کالاها را حمل کنید.
این کامیون حمل و نقل آفرود یکی از بهترین بازی های کامیون برای کاربران آندروید است.
تغییرات نسخه 1.6:
اشکالات حذف شد

The description of Cargo Truck Hill Transport Simulator Truck 3D

Are you lover or ever dreamed to control steering of big transport vehicles like Cargo Truck or semi Trucks if yes then get ready to explore realistic hill side environment with this 3D Trcuk Driving Free Game 2020. Truck Game on hill side environment for driving games lovers so prove yourself as a real cargo truck driver by taking challenge of best new free truck game. Prove yourself on curvy mountain roads by handling Indian Cargo Truck 3D. Uphill roads are ready to challenge your semi cargo truck driving on climbing roads.
Are you looking for a Transport Simulator Game on off road tracks alongside lush green meadows if yes then get ready to to play this Best Truck Game with latest Cargo Transport trucks and Pk Trucks. Real Truck Games always challenging due to its heavily loaded Cargo Material and uneven roads. You have to drive Indian Sand Truck to Transport Cargo Materials.Truck Game 2020 is real addition in Truck world games it is best real truck driving game to check your driving skills you have to control your Transport Vehicle on sky touching mountains and through forests. Truck 3D Simulator will play major part to enhance your Truck driving skills so get ready to experience free truck game.
So it is time to show your driving skills if you prove yourself you will become real Indian truck driver but it is not a easy job because even real truck driver need to put more extra efforts to prove them self. So driver carefully and transport goods to far away areas without losing them and become expert Cargo Truck Driver.
You are a real heavy duty cargo truck driver so now Imagine you are going to drive on narrow roads heavily loaded Indian truck and time is short and you have to transport goods by playing best truck game.Truck Transport simulator is a fun game for driving games lovers to drive on climbing mountain tracks.
Are you crazy about driving a Asian truck? Do not worry as we have truckloads of new truck games lined up especially for You. You will feel like a real life Indian truck driver after playing an free truck game inside our app. Just play truck simulator to get the thrill and feel of a real truck. You will know what it feels to sit behind the wheels of a Indian truck.
You will experince some of the latest features in this Cargo Transport Game like multiple camera views advanced control and realistic graphics are awaiting in this driving simulator game.
Cargo Games is the fantasy of millions of gamer around the world because of its bright colors and unique shape. Combine cargo truck with an Desi truck and you have the very special Indian cargo truck running at a very fast speed on different terrains. It is impossible to beat the thrill and adventure of Indian truck driving that drives thousands of gamer to our Pickup truck game.
Offroad truck transport is considered one of the best in truck games available for the android users. truck simulator will give you the confidence of handling these large trucks and you will be ready to take on the challenge of champion trick drivers on the most treacherous of terrains around.

Free Truck game provide nonstop fun and entertainment through an assortment of exciting and action-packed truck driving games derived from the Simulation Games genre. You will never have a dull moment in your life if you love truck driving games as you just must click on best truck game and enjoy your favorite game whenever you are free and yearning for some action and adventure.
Imagine filling your truck with the cargo of your client and then driving your trick at breakneck speed to reach the destination before other drivers. It gives you immense satisfaction to have done a job while enjoying the thrill and excitement of racing a free Indian truck alongside champion drivers.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»