• فارسی
  • English

توضیحات مهارت های پایه ای پیش دبستانی

از ماجراجویی لذت ببرید!
چند جادوگر خنده دار خانواده تیم را دزدیده اند. یک ابر قهرمان شوید و به او کمک کنید آنها را نجات دهد. با تشکر از جادوگر خوب شما می توانید پرواز کنید و اعدادی را جمع آوری کنید که به شما کمک می کنند جادو کرده و جادوگرها را تبدیل به حیوانات کنید.
کودکان یک ماجراجویی هیجان انگیز را تجربه خواهند کرد، بازی های پازلی را با رنگ ها و اشکال هندسی حل خواهند کرد.

اهداف تحصیلی بازی Preschool basic skills, shapes - مهارت های پایه ای پیش دبستانی:
  • یادگیری تشخیص اشکال هندسی: مربع، دایره، مثلث، مستطیل، پنج ضلعی و لوزی.
  • یادگیری شمارش اعداد
  • یادگیری حروف؛ حروف صدادار و بی صدا
  • شروع یادگیری زبان های خارجی(اسپانیایی،فرانسه،ایتالیایی و ...)
تغییرات نسخه 07.00.001:
ما دو سطح جدید اضافه کرده ایم

The description of Preschool basic skills, shapes

Shapes, colors, counting games, numbers, basic skills… With “Dino Tim” kids in preschool age (3, 4, 5 and 6 years old), primary school and kindergarten will learn with no effort while having fun.

The educational games are entirely translated into English but, if you wish so, you can also use Tim the Dino to learn Spanish, French, Italian... You only need to switch languages!

It suits perfectly to every age although it’s specifically suggested for kindergarten, preschool and primary school (3-8 years).

Enjoy the adventure!
Some funny witches have abducted Tim’s family. Become a superhero and help him rescuing them!
Thanks to the good witch, you will be able to fly and collect figures that will allow you to do magic and turn the witches into animals!!

Children will experience an exciting adventure, solving puzzle games with colors and geometric shapes, running, counting, flying, learning, jumping and doing magic to unblock all the dino-characters and all game modes.

EDUCATIONAL TARGETS:
- Learn to recognise geometric shapes: square, circle, rectangle, triangle, pentagon and rhombus.
- Learn to count numbers (1-10) with counting games for kids
- Enhance speed, attention and psychomotoricity with the color recognizing game: red, green, blue, yellow, etc.
- Learn first words, letters, consonants and vowels (literacy -abc-) in a fun manner in his native language (English).
- Start learning a foreign language (Spanish, French, Italian…) for kindergarten, preschool and primary school children (3-12 years old).
- Resolve educational puzzles about different geometric shapes and numbers: squares, circles, rectangles, triangles, trapeziums and rhombuses.
- Learn and enhance coordination and fine motor skill in youngsters.
- Develop visual perception of different shapes, numbers and objects in motion.
- Develop attention and concentration in kids in preschool age and elementary school.

Our development studio, EducaGames, has wide experience in developing educational games and apps that combine learning and fun.

Are you looking for free educational games for your children to learn and enjoy at the same time?

So don’t miss it and download the free educational games: Dino Tim!


Web: http://dinotim.com/
Google Plus: https://plus.google.com/+DinotimApp
Facebook: https://www.facebook.com/dinotim.net/
Twitter: https://twitter.com/DinoTimApp

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید   بیشتر»