• فارسی
  • English

توضیحات جمعه خنده دار - تست کاراکتر ربات

در این برنامه می توانید ربات را تست کنید، علاوه بر این، انواع افکت های صوتی مختلف تغییر صدا اضافه شده است تا بتوانید نبرد فانکین خود را از طریق این برنامه انجام دهید. این برنامه دارای 170 جلوه صوتی خنده دار است.

The description of Friday Funny mod: Tord & Tordbot Character Test

in this app you can test Tord and Tordbot ,in addition, a variety of different voice changer sound effects have been added so that you can make your own FNF battle through this app!
this app have 170+ Funny sound effect waiting for you!
How To play the game? first you and your friend each use a phone, and then perform the -like pairing. Hope you can enjoy have a good day
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
Disclaimer
All the information and images in this app are under common creative license and the credit goes to their respective owners!
OG GAME:https://ninja-muffin24.itch.io/funkin

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی موزیکال جدید بیشتر»