• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز ایستادگی 2

شبیه ساز ایستادگی 2 بازی ای است که مدت ها به دنبال آن بودید. اولین و تنها بازی که در آن می توانید مدل های سه بعدی را بچرخانید. در بازی می توانید کیس ها و جعبه ها را باز کنید، پوسته های مختلف را ناک اوت کنید، آنها را در بازار بفروشید و در آینده قابلیت جدید اضافه خواهد شد. بازی برای سرگرمی باز کردن جعبه ها ساخته شده است، پس از انجام این بازی لذت ببرید.

تغییرات نسخه 1.35:
کاهش تعداد تبلیغات آیکو و اسکرین شات های جدید

The description of Case Simulator For Standoff 2

Case Simulator For Standoff 2 is the game you have been looking for for a long time. The first and only game where you can rotate 3D models. In the game, you can open cases and boxes, knock out various skins, sell them on the Market, and in the future the ability to Craft new things will be added. The game is made for the fun of opening boxes, so have fun playing this game! In this game, just like in Standoff 2, you can craft weapons, stick stickers, hang charms! And sell skins on the market! Have fun in Case Simulator For Standoff 2! The game contains: - All Cases and Boxes - All collections - 3D models, inspection of these models, 3D stickers. - Market with the possibility of buying and selling. - Realistic sound and visual effects Attention: The game does not manipulate the inventory in any way. This is a case simulator that simulates opening cases and getting items. The output of skins, any items in the original game is impossible! The game was created by fans for fans and has nothing to do with the main game. The game is created for ENTERTAINMENT PURPOSES, AND DOES NOT ATTEMPT TO DECEIVE THE USER FOR PERSONAL BENEFIT, THE GAME IS DESIGNED TO ENJOY SIMULATION OF OPENING CASES AND LOSSING ITEMS