• فارسی
  • English

توضیحات مرتب کردن

آسان و آرامش بخش، مهره ها را در سطل های رنگی متناسب مرتب کنید.
تغییرات نسخه 1.34:
رفع اشکال

The description of Bead Sort!

Easy and relaxing! Sort the beads into the matching colored bins!

If you like to organize and tidy things up, you'll love Bead Sort!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»