• فارسی
  • English

توضیحات مرتب کردن

آسان و آرامش بخش، مهره ها را در سطل های رنگی متناسب مرتب کنید.
تغییرات نسخه 1.14:
تنظیمات سطح و تنظیم
دانلود بازی: