• فارسی
 • English

توضیحات برج دفاع - جنگ بیگانه 2

جنگ بیگانگان به پایان رسیده، اما موجودات بیگانه به طور کامل نابود نشدند. موجودات بیگانه مخفی شده بودند و حالا جمع می شوند تا قوی تر و خطرناک تر ظاهر شوند.
برج دفاع - جنگ بیگانه 2 با گرافیک زیبا تر، انعطاف پذیری بیشتر تجربه لذت بخش تر را در بازی به ارمغان می آورد که با تاکتیک های جدید برای به چالش کشیدن مهارت های استراتژیک بازیکنان با سیستم جدید سلاح مطرح شده.

ویژگی های بازی Tower Defense: Alien War TD 2 - برج دفاع - جنگ بیگانه 2:
 • یک بازی جذاب با تاکتیک های ضد انفجاری
 • سیستم های متنوع
 • زمین های مصنوعی به بازیکن جدید
 • چالش جدید
 • حملات ناگهانی بزرگ
 • تعداد زیاد دشمنان باعث می شود استراتژی مناسب داشته باشید
 • جلوگیری از حملات خشونت آمیز موجودات بیگانه
 • نقش های جدید
 • گرافیک زیبا، گیم پلی جذاب
 • سلاح های مختلف، سیستم پیشرفته، تاکتیک های پیشرفته
 • سیستم استراتژی دفاعی متنوع
 • محدوده بزرگ
 • ترکیبی از پنج هواپیما بزرگ
 • بمب های هسته ای تعداد زیادی از دشمنان را از بین می برد
 • سلاح حرارتی معادل گرمای خورشید موجودات را می سوزاند
 • تاکتیک های سریع حمله به دشمنان
تغییرات نسخه 1.2.6:
- برای بازی بهینه شده است

The description of Tower Defense: Alien War TD 2

Tower Defense: Alien War TD have ended but alien creatures have not been completely
destroyed. Alien creatures are hiding and gathering to prepare for stronger and more dangerous
attacks. Tower Defense: Alien War TD 2 is the next battle with more beautiful graphics, more
flexibility, more enjoyable experience for the defense game gamer.
The tactics in Tower Defense: Alien War TD 2 are raised to a new level and challenge the
strategic skills of gamers. Players will be supported by the new weapon system (items) to
overcome the challenge.
Tower Defense: Alien War TD 2 is an actractive game with flexible defense tactics, weapons
systems diverse; In addition to the familiar terrain, Tower Defense: Alien War TD 2 also has an
artificial terrain to player has a new experience and new challenge. Sudden attacks with large
numbers of enemies makes the gamer in trouble. So, gamer should have the right strategy to
prevent violent attacks from alien creatures.
Tower Defense: Alien War TD 2 will be one of the most attractive games in the tower defense
game in 2017. Diversity of defensive system and flexible attacks on each map make a new
experience. Tower Defense: Alien War TD with beautiful graphics, engaging gameplay that will
satisfy the gamers of the defense game - tower defense.
Function:
Various weapons, advanced system, enhanced tactics.
Diverse defense strategy system:
* LAA-2( Landmine Anti – Ailen 2): Landmines have multiple pieces of damage,
destroy large numbers of enemy troops in a large range
* BAA-2(Bombes Anti-Ailen-2): Bombs emit magnetism, destroy enemies in a
large range.
* IAA-2(Ice-Anti-Ailen-2): The weapon emits a cold air that freezes the formidable
creatures quickly.
* A/G-2(Air-to-Ground-2): The combination of five planes which carries the large
number of nuclear bombs, destroys large numbers of enemies.
* Flame Destroy-2: The weapon emit heat equivalent to heat of the sun, all
creatures are burned as they pass.
* Megagun-Nuclear artillery-2: Megagun with nuclear warhead. Destroy the large
number of enemies, unlimited range.
* Wheel reaper (W-R): The death wheel destroys the enemy with beautiful wheels.
* A-Bomb storm(A-B-S): Storm bombs, great destruction power, appropriate in
tactics to attack enemies fast

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»