• فارسی
  • English

توضیحات برج دفاعی افسانه 2

این یک بازی استراتژی کاملا رایگان با بسیاری از ویژگی های جدید و جذاب است.
برج دفاعی افسانه 2 با بسیاری از موارد سرگرم کننده، کشف نقشه های جدید و سلاح های جدید بسیار جالب و سرگرم کننده برای بازیکنان می باشد.
نیروهای تاریک بی سر و صدا آماده ساخت نیروهای بیشتر، تهاجمی تر و نخبه تر برای فتح جهان هستند، برای جلوگیری از این حملات ژنرال افسانه ای با تاکتیک ها و استراتژی های جدید مبارزه ای آماده جنگ می شود.
بازیکنان باید با تجزیه و تحلیل جهت حمله دشمن، استفاده از تاکتیک خود، تفکر استراتژیک، بهره بردن از بهترین ویژگی های هر سلاح و آمادگی همیشگی برای تغییر استراتژی حمله به دشمن ضربه وارد کنند.
این بازی بر اساس طبقه بندی برج های برجسته توسعه داده شد، بنابراین یک تاکتیک معقول پیروزی به ارمغان می آورد.

ویژگی های بازی Tower defense-Defense legend 2 - برج دفاعی افسانه 2:
  • سلاح های جدید
  • ترکیبی از مواد منفجره
  • بمب های امواج صوتی با قدرت بزرگ که باعث ایجاد امواج صوتی به طور گسترده ای برای نابود کردن دشمن در مقیاس بزرگ پخش شود
  • یخ با توانایی اسکن مسیر تمام دشمنان
  • هواپیمای جنگنده برای حمل بمب های زیاد و ترس انداختن میان دشمن است
  • با آتش جهنم تمام دشمنان را از بین ببرید
  • سلاح هایی که مانند اسلحه با کلاهک موشک کار می کنند با قدرت مخرب نامحدود هستند
  • ارتش بسیار خطرناک از بازیکنان که نیاز به توجه با برخی از تاکتیک های مناسب دارند.
تغییرات نسخه 3.4.92:
- بهینه شده برای بازی

The description of Tower defense-Defense legend 2

Follow the success of the defense legends, we bring the gamer version 2 of the defense legends 2 with many new and attractive features. This is a strategy game totally free.
Tower defense - Defense legends 2 will bring a lot of fun and interesting things for the gamer of defense legends - Tower defense (TD). Ensure players will not be bored to explore new maps and new weapons.
After being defeated completely in defense legends, the dark forces have quietly preparing to build more numerous forces, more aggressive, more elite with purpose to annex the world the second. To prevent that attack campaigns, legendary generals has prepared new tactics and new strategies to combat them.
With strategy category - strategy games, in addition to the construction of the turret with a good position to take advantage of the best features of each type of weapon, players have to analyze the attack direction of the enemy , finishing own tactic, strategic thinking, always poised to change the strategy match with the surprise attacks of the enemy.
Tower defense - Defense legends 2 was developed based on tower defense category, so a reasonable tactic will bring victory.
Tower defense - defense legends 2 is a strategy game always brings excitement to players by the flexibility of the control and allocation of the power of the weapons to win. Tower defense - defense legends 2 solves this problem very well.
New features:
Tower defense-defense legends 2 updated new weapons decisive in the fight, bringing the difference to the tower defense game (TD).
+ LDC – 055: combinations of explosives support in situations large number of enemy troops.
+ UXO – W: sound waves bombs with great power create sound waves widely to destroy the enemy on a large scale.
+ Ice – age: with the ability to freeze all enemies it scans in the path in a certain time period.
+ BF1: BF1 with 5 combat planes carrying a lots of bombs is the fear of the enemy.
+ Hellfire Area: fire from the hell will destroy all enemies on the way they across.
+ Supergun-F: weapons which operate like guns with rocket warhead. Destructive power. Unlimited range.
Warships corps is a military is very dangerous that players need to pay attention to give some suitable tactics. Specially, multi-pronged offensive tactics is actually a big challenge for the gamer.
Let's play and enjoy Tower defense - denfense legends 2. You will realize it is a great strategy game of strategy games free.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»