• فارسی
  • English

توضیحات هنر اسفنجی

اسفنج را با استفاده از نوارهای لاستیکی برای مطابقت با تصویر فشار دهید. از قوه تخیل خود برای پیدا کردن محل قرار دادن گروه ها و در عین حال سرگرمی استفاده کنید. یادگیری آسان است، تسلط به آن آسان نیست.
تغییرات نسخه 200019:
به روز رسانی جدید!
- به روز رسانی عملکرد
- سطوح جدید
- رفع اشکال

The description of Sponge Art

Squeeze the sponge by using rubber bands to match the image.

Use your imagination to find where to put the bands while also having fun.

Easy to learn, not that easy to master.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»