• فارسی
  • English

توضیحات شبیه سازرانندگی ماشین پلیس شهر

با خودروهای پلیس رانندگی کرده و روی رمپهایی که در سرایر شهر پراکنده شده اند، پرش کنید. تبدیل به یک افسر پلیس شوید و ماموریت ها را به عنوان یکی از بهترین رانندگان پلیس تکمیل کنید. با آخرین مدل های ماشین، جهان بزرگ باز را کاوش کنید.

این یک شبیه ساز سرگرم کننده رانندگی است. همه چیزی که ما نیاز داریم، یک راننده پلیس، که می تواند تمام ریسک های رانندگی را اداره کند و جاده های شهر را تسخیر کند.

ویژگی های بازی City Police Driving Car Simulator - شبیه سازرانندگی ماشین پلیس شهر:
  • مدل فوق العاده واقعی خودرو پلیس
  • مدل های سه بعدی
  • فیزیک رانندگی واقعی
  • گرافیک فوق العاده
  • شهر بزرگ پر از رمپ های برای پریدن
  • کنترل آسان و بصری
  • گیم پلی پلیس رانندگی

The description of City Police Driving Car Simulator

Drive police stunt cars and do flips and jumps on the ramps scattered throughout the city. Become police officer and complete the action filled missions and stunts to be one of the best police driver. Explore big open world which is filled with stunt roads. You can use the latest car models. Enjoy top of the line crazy cars with this police Drift Simulator.
If you have a need to drive your police car through special designed roads and various challenges that will push you as a car driver till the limit of your fast speed cars. City Police Driving Car Simulator is a complete simulation package of fun drive. Start your Police car engine and Drive on the hill roads, after duty park the car in at the parking garage. Try to over take other vehicles on the road. It would be very risky for you but that's all we need, a top duty police officer driver who can handle all the driving risks and simulate police car with police siren turned on. Conquer the city roads and do whatever you can as you are the law so hit other cars and whack your car in the buildings. Jump off from high roof buildings and manage to perform stunts and car driving action. Become a mover-shaker of your city and whole police department.

City Police Driving Car Simulator Features:
- Real looking police super cars 3D models
- Realistic car driving physics
- Awesome graphics
- Big city filled with many ramps and long jumps
- Drift like no-one and become the drift king
- Easy and intuitive controls
- Free police driving gameplay

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»