• فارسی
  • English

توضیحات معامله برای سرعت 1.7

از یک بازی مسابقه ای باورنکردنی بسیار سریع لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.7:
- تیراندازی به خودروهای پلیس
- گزینه ای برای روشن/خاموش موسیقی
- تغییرات بصری

The description of Deal for Speed 1.7

An unbelievable very fast racing game!
The fastest car in your life!!
- New and cool game play
- Local and Online high scores
- Different nice Power-Up's
- 3 Languages supported (English - Turkish - Farsi)
- Easy to Play, Hard to Master