• فارسی
  • English

توضیحات موشک

موشک یک بازی جنگی با انفجارهای رضایت بخش است.

با شلیک موشک با واحدهای دشمن مبارزه کرده و از پایگاه خود دفاع کنید. کشتی های جنگی را منفجر کنید و تانک ها را در میدان جنگ از ببین ببرید.

بمب های هسته ای را برای افتخار پرتاب کنید و هر ماشین جنگی را منهدم کنید.

The description of Boom Rockets 3D

Boom Rockets 3D is physics based epic combat war game with satisfying explosions!

Shoot rocket missiles to battle enemy units and defend your base. Blast warships, destroy tanks in besieged battlefield.

Launch nuclear bombs for the glory, demolish every machine in the military warfare!