• فارسی
  • English

توضیحات موشک پانچ

اسلحه ها و چاقوها نمی توانند نینجا را به طور کامل شکست دهند، ام با یک موشک می توانید شرور نینجا کم کنید.
موشک مشتی را که به سمت نینجا پرواز می کند تنظیم کنید.

ویژگی های بازی Rocket Punch! - موشک پانچ:
  • این یک بازی پازل جدید است. با تنظیم مشت موشک مسئله را حل کنید
  • این یک معمای فیزیک است که باعث می شود در آن گیر بیفتید.
  • مأموریت جدید همچنان اضافه خواهد شد. چند ایده خوب برای ما ارسال کنید
تغییرات نسخه 2.4.6:
- رفع اشکال

The description of Rocket Punch!

Guns and knives can't beat the villain Ninja completely.
You can defeat the villain Ninja completely with a rocket.
Adjust the rocket punch that flies towards the villain Ninja.

Game features:
1. It's a new puzzle game. solve a problem by adjusting the rocket punch
2. It's a physics puzzle that makes you fall into it.
3. The new mission will continue to be added. Send me some good ideas.