• فارسی
  • English

توضیحات فرمانده هگز - قهرمانان فانتزی

فرمانده هگز - قهرمانان فانتزی یک بازی استراتژی درگیری بین انسان ها، اورک ها، گوبلین ها، الف ها و کوتوله ها است.
یک ارتش قدرتمند بسازید و سربازان خود را برای پیروزی فرماندهی کنید. با استفاده از مهارت های منحصر به فرد واحدهای خود در ارتفاعات و ساختمان ها رهبری کنید. آمارتان را ارتقا دهید و دشمنان را از بین ببرید.
برای مقابله با تهاجم اجتناب ناپذیر دشمنان از چه اتحادی استفاده می کنید؟ شرکت در مبارزات هیجان انگیز برای رسیدن به پایین حقیقت و محافظت از مردم تان است.
برای به دست آوردن مزیت تاکتیکی سحر و جادو احتیاج است، که فراتر از استفاده از واحدهای تخصصی مگ می باشد.
ارتقا قهرمان و واحد های مورد علاقه خود برای بهبود در میدان جنگ است.

ویژگی های بازی Hex Commander: Fantasy Heroes - فرمانده هگز - قهرمانان فانتزی:
  • بازی استراتژی مبتنی بر قوانین ساده و روشن تاکتیکی
  • می توانید سبک گیم پلی را در تنظیمات شخصی کنید
  • استفاده از مهارت های ویژه قهرمان و واحد های خود برای به دست آوردن پیروزی در میدان جنگ
  • پایگاه خود را گسترش دهید
  • ارتش خود را ارتقا دهید و واحدهای تخصصی استخدام کنید
  • هر یک از نژادهای در دسترس دارای واحدهای و ویژگی های متعادل هستند
تغییرات نسخه 5.1.2:
تغییرات نسخه 5.1:
- رفع اشکال

The description of Hex Commander: Fantasy Heroes

Hex Commander: Fantasy Heroes is a turn-based strategy game that will put you right in the middle of conflict between humans, orcs, goblins, elves and dwarves.
Build a mighty army and lead your troops to victory, using unique skills of your units. Make use of terrain covers and buildings to upgrade your statistics and outwit your enemies.
In the human campaign you assume the role of Percival Kent, a seasoned paladin who has been sent by the Emperor to investigate reports of goblin activity in a human settlement. The kingdom is at the brink of war… Who wants it to break out? What kind of alliance will you have to forge to face the inevitable invasion of the green-skinned foes? Take part in the exciting campaign to get to the bottom of truth and protect your people.
To gain a tactical advantage you must resort to magic, which goes way beyond deploying specialized mage units. As a paladin, Percival is trained to use scrolls, which can turn the tide of battle in the blink of an eye. Summon the undead, lead your opponents into a rain of fire or a toxic cloud, and awaken their rage.
Thanks to the Emperor, you have a base at your disposal. You can expand it according to your preferred fighting style. Upgrade your hero and your favorite units, and improve teleports to gain an edge on the battlefield.

ACCESSIBLE AND COMPLEX STRATEGY GAME
- Turn-based strategy game with simple and clear rules and a tactical depth, thanks to which you can adjust the gameplay style to your individual preferences.
- Use the special skills of your hero and units to gain an edge on the battlefield.
- Expand your base, upgrade your army and recruit specialized units.
- Each of the available races has well-balanced units and features, which enforce a unique strategy and make the battles more exciting and varied.
- Complete the captivating campaign to learn the truth behind the war that will change your kingdom forever.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»