• فارسی
  • English

توضیحات استاد نگهداری از کودکان

به نیازهای کودکان رسیدگی کنید و با پولی که از والدین دریافت می کنید، کسب و کار خود را بسازید.
تغییرات نسخه 1.8.1:
رفع اشکال

The description of Childcare Master

take care of children's need and Build your business from the money you get from parents

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»