• فارسی
  • English

توضیحات نمایشگاه موتور

وقت آن است که یک نمایشگاه بزرگ موتور برگزار کنیم! ضربه بزنید، کسب درآمد کنید و رشد کنید! قفس خود را بزرگتر کنید، موتورسیکلت های خود را ادغام کنید و مخاطبان را افزایش دهید.
تغییرات نسخه 1.3.3:
پیشرفت های جزئی

The description of Motoshow Idle

It's time to put on a huge motor show! Tap, earn and grow! Make your Cage bigger, merge your Motorcycles and grow the audience!