• فارسی
  • English

توضیحات اسپیلکس آی اُ

تا می توانید زمین های بیشتری را تسخیر کنید تا بزرگتر از بقیه شوید.
در این بازی باید گروهی از بلاک ها را دور زده و به زمین خود بازگردید تا گروه بلاک ها با رنگ شما پر شوند. اما باید حواثتان باشد که کسی به دنباله شما برخورد نکند، که در این صورت از بین خواهید رفت.
تغییرات نسخه 1.10:
اصلاحات جزئی

The description of splix.io

Conquer as much land as possible and try to become biggest of them all.
In splix.io you have to surround a group of blocks and come back to your own land in order to fill the group of blocks with your color.
But watch out, if someone hits your trail you die.
This is the official splixio app. Any other apps you may find in the play store are fake.