• فارسی
  • English

توضیحات بیونیکس - شبیه ساز قارچ

بیونیکس - شبیه ساز قارچ به شما این امکان را می دهد که موجود منحصر به فرد خود را بسازید، سلول ها و میکروب ها را بخورید، دی ان ای را جمع آوری کنید، از طریق بهبود آمار و جهش تکامل پیدا کنید و البته دشمنان خود را تکه تکه کنید.

این بازی تکاملی زندگی موجودات واقعی زیر آب مانند دیاتوم ها، مژه داران، باکتری ها، باسیلوس ها، اسپیروکت ها، جلبک ها و سایر گونه ها و همچنین جهان های زیر آب را که بی نهایت و به صورت رویه ای ایجاد شده اند، شبیه سازی می کند.

بازی از مبدأ وجود، میلیون‌ها سال تکامل، موجودات افسانه‌ای را به صورت سه بعدی برای شما به ارمغان می‌آورد، گاسترورتیچ، غلاف، انفوزوریا، مژک دار، نماتد، روتیفایر، لاکریماریا، هیدرا، تاردیگراد و گونه‌های دیگر.

قهرمان خود را انتخاب کنید: یک کرم بزرگ، یک هیولای شکارچی سریع، یک جانور اختاپوس یا موجود جدید از ابتدا بسازید.

ویژگی های اصلی Bionix - Spore and Bacteria Evolution Simulator 3D - بیونیکس - شبیه ساز قارچ:
  • آفلاین بازی کنید
  • گرافیک سه بعدی و جلوه های صوتی با کیفیت
  • دنیای باز زیر آب رویه‌ای شبیه‌سازی حیات مصنوعی، انتخاب طبیعی، تکامل و اکوسیستم خودمختار
  • یک بازی تکامل بقای علمی با بیش از 50 موجود 3 بعدی واقع گرایانه منحصر به فرد
  • آمار، توانایی‌ها، جهش‌ها، پوست‌ها، رنگ‌ها، شکل‌ها خود را سفارشی کنید
تغییرات نسخه 53.11:
رفع اشکال

The description of Bionix: Spore Evolution Sim 3D

Bionix - Spore and Bacteria Evolution Simulator 3D allows you to create your own unique creature, eat cells and microbes, collect DNA, evolve through improving stats and mutations and tear your enemies to shreds, of course!

This evolution game simulates the life of real underwater organisms such as diatom, ciliate, bacteria, bacillus, spirochaete, algae and other species as well as underwater worlds that are infinite and procedurally created.

It also has some of the mechanics familiar from the legendary game Spore like adding body parts, changing the appearance and characteristics.

From the origins of being, millions years of evolution brings you legendary creatures in 3D: gastrortich, copepod, infusoria, ciliate, nematode, rotifier, lacrymaria, hydra, tardigrade and other species!

Choose your hero: a huge worm, a fast hunter monster, a hungry tentacle octopus beast or create your own creature from scratch!

Bionix - Spore and Bacteria Evolution Simulator 3D main features:

• Play offline
• PC quality 3D graphics and sound effects
• Gamepad / Dualshock / Xbox Controller support
• Procedural underwater open world simulating artificial life, natural selection, evolution and autonomous ecosystem
• Procedural creatures and animations, physics based mechanics
• A science survival evolution game featuring 50+ unique realistic 3D creatures, cells and spores, different ways to get DNA
• Stats, abilities, mutations, skins, colors, shapes and other ways to customize your creature in the war for survival and dominance
• And finally... Spore like creature creator that allows you to build your own unique xenobot!

Start your micro galactic adventures now with Bionix - Spore and Bacteria Evolution Simulator 3D!

PLEASE NOTE:

• Sign in to use cloud save, earn achievements, participate in the leaderboard, and unlock new creatures
• Use cloud save/load feature to transfer progress between accounts/devices or to backup your progress
• Tips to improve FPS: reduce system display resolution or lower resolution in-game, disable Bloom and other post-processing effects, set quality level to low, uncheck FPS limit. Disable/uninstall any game launcher/enchancer/tool apps. Disable power saving mode.

SUPPORT AND CONTACT:

Found a bug? Contact us by email, attach a screenshot / video. Be sure to include your device brand, model, OS version and app version.

This survival evolution game is regularly updated with new features, content and challenges to keep you coming back for more!

Discord: https://discord.gg/W6C4PwePnc

Download from Google Play (FREE): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JustForFunGames.Bionix

Terms of use:
https://drive.google.com/file/d/1UMyo_1wzuvldMsVFZ6sqtUOKoex8spOM/view?usp=sharing