• فارسی
  • English

توضیحات مدرسه اژدها

به هیکاپ، بی دندون، آسترید و بقیه وایکینگ ها در مدرسه اژدها بپیوندید و در محیط کارتون 'چگونه اژدهای خود را آموزش دهید' در کنار با وایکینگ ها و اژدهای مورد علاقه خود باشید.
بهبود آموزش، رقابت با اژدهای خود و به انجام رساندن سریع تر مراحل مدرسه، افزایش مهارت های خود و تبدیل شدن به آموزش دهنده اژدها.

انجام ماموریت در اعماق اقیانوس با اژدهای خود، گوشه برک، اسرار درون غارهای پنهان و ...
دانش و مهارت های وایکینگ خود را تست کنید. وایکینگ واقعی از چیزی واهمه ندارد، باز کردن یک دنیای جدید از ماجراهایی که پیش از این هرگز دیده نشده.
لذت و ماجراجویی در جهان سه بعدی، در مدرسه اژدها ثبت نام کنید. آیا آماده پریدن در آسمان به عنوان یک مربی نهایی اژدها هستید؟

امکانات بازی School of Dragons - مدرسه اژدها:
  • سواری و ماموریت برای به چالش کشیدن دوستان
  • ساخت محیطی با بیش از 30 اژدها
  • شرکت مسابقه تیراندازی سنگ آتشی بزرگ و سایر مسابقه ها
  • کشاورزی و ماهیگیری، مدیریت مزرعه خود با حیوانات و محصولات کشاورزی
  • فراموش نکنید که ماهی های اعماق دریاها مدرسه را احاطه کرده اند، در هر منطقه گونه های جدید و متفاوتی وجود دارد.
  • نماد منحصر به فرد خود
  • انتخاب اژدها و سفارشی کردن ظاهر و بسیاری از گزینه های دیگر
  • با بیش از 7 سرزمین مختلف برای کشف
  • مسابقه اژدها در برابر مربیان اژدها در سراسر جهان
ثبت نام در مدرسه اجازه خواهد داد که شما با میلیون ها نفر  دانش آموزان دیگر در سراسر جهان یا با دوستان خود بازی کنید.
امکانات جدید و فوق العاده همیشه در حال افزوده شدن به بازی است.
تغییرات نسخه 3.25.0:
رویداد Summarhildr

گونه های جدید اژدها - گورگریپر وحشتناک

4 ماموریت داستانی Summarhildr

8 ماموریت روزانه

8 سطح تاکتیک اژدها

14 ماموریت پایدار Summarhildr

2 کشتی جنگ سالار جنگ

یک حیوان مزرعه منحصر به فرد به محوطه دانشگاه آمده است، گراز نبرد!

اقلام آرایشی جدید با تم Summarhildr

برنامه های Warlord را جمع آوری کنید تا حداکثر 35 جایزه انحصاری را در خط پاداش توسعه یافته جدید ما بدست آورید


عمومی:

جزیره Mudraker بازسازی شده است

The description of School of Dragons

Join Hiccup, Toothless, Astrid and the rest of the Vikings in School of Dragons, a massive 3D world, where you play in the DreamWorks Animation “How To Train Your Dragon” universe with all your favorite dragons and Viking friends.
Raise, train and compete with your dragon — the more you accomplish with your dragon, the faster you will rise through the ranks at the School of Dragons and become the Ultimate Dragon Trainer.
Venture with your dragon on quests to the depths of the ocean, corners of Berk, mysteries within hidden caves, and more that will test your Viking’s knowledge and skill. True Vikings fear nothing, and dragons open up a whole new world of never before seen adventures.
Experience all the fun and adventure of “How To Train Your Dragon” in a 3D world when you enroll in School of Dragons! Are you ready to own the skies as the Ultimate Dragon Trainer?
FEATURES
• Embark on challenging quests with familiar friends like Hiccup, Toothless and others from the “How To Train Your Dragon” franchise
• Build up your stables and train over 30 dragons! With Toothless, a Stormcutter, Flightmare, and more, you will surely become the ULTIMATE DRAGON TRAINER!
• The vast world of Berk beckons you with head-to-head games such as Viking Racing, Fireball shooting, and so much more
• Farming and fishing are the basic essentials for any Viking. Manage and style your very own Farm with animals, crops, special contraptions, and décor
- Don’t forget to fish the depths of the seas that surround the School. Each area holds new and different species
• Create your very own, unique avatar. Pick your own dragon and customize its appearance from a multitude of options
• Enrolling in the School will allow you to play with millions of other students all over the world! Socialize with your friends or meet new ones in this fantastic, ever expanding universe
• With over 7 different lands to explore, your Viking will find something new every day
• Use your tablet to race your dragon against dragon trainers worldwide to win rewards and glory
• Gameplay revolves around science – Life, Earth and Physical sciences, and simple machinery. Learning is rooted in the Next Generation Science Standards, one of the first games to employ this
• Play on your mobile device, Facebook or computer — SEAMLESSLY. This cross-platform gameplay experience is one of the first of its kind!
** For optimal performance, please close all apps prior to opening School of Dragons. **
** If you are having issues, please refer to http://www.schoolofdragons.com/how-to-train-your-dragon/mobile-optimization or email: support@schoolofdragons.com for help! **
** 2gb of space is needed for the game on your device. **
What people are saying about School of Dragons:
* "This amazing world of creativity is loaded with timeless exploration and exciting quests that you will find more than entertaining." - Dragon Games Online
* "...it has both brains and heart wrapped in a non-violent package that will appeal to lots of different people.“ - 4/5 stars Gamezebo
Available in English, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese, German, Russian, French, Korean!
Email us at AppComments@jumpstart.com with your suggestions and comments. We love to hear your ideas and feedback!
Privacy Policy:
http://www.schoolofdragons.com/Help/privacypolicy
Registration information is optional (children under 13 require parent registration). You will be able to be notified of game updates and new features along with integration to our online educational world for kids.
PLEASE NOTE: School of Dragons uses in-game currency to unlock game content, customization options and consumables. You can earn them through gameplay or purchase additional in-game coins via your iTunes account. You may lock out the ability to purchase the upgrade by disabling this through your device’s settings.