• فارسی
  • English

توضیحات داج بال آرنا

به داج بال آرنا خوش آمدید.
یک بازی زنده که در آن با پرتاب دقیق توپ به تمام مخالفان خود و حفظ و بهبود مهارت ها می توانید تبدیل شدن به استاد پرتاب شوید.
کسب امتیاز بالا برای خرید مراحل جدید و شخصیت های سرگرم کننده با توانایی های ویژه برای شکست همه مخالفان و اثبات مهارت های خود!
تغییرات نسخه 1.0.5.2:
ما کیفیت گرافیک و عملکرد بازی را بسیار بالا برده ایم! ما حالت Runner را بهبود بخشیدیم، یک شخصیت اضافه کردیم و مرحله جدید را دوست خواهید داشت!

The description of Dodgeball Arena

Welcome to Dodgeball Arena! We will test your reflexes and agility!.
We have three game modes for you and a Trampoline Park! Live battle as never before in the Arena mode and shoot down all your opponents, but you have to begin very carefully! You must keep improving your skills to become a Dodgeball Arena master.
And if you think you have enough reflexes to survive the Runner mode, try to reach the expert level and run as far as you can! Good luck!.
As you become a Dodgeball Arena master you can earn points to buy new stages and fun characters with special abilities that will help you to defeat all your opponents.
Prove your skills and start the action!.