• فارسی
  • English

توضیحات انفجار پازل

انفجار پازل یک بازی پازل آرامش بخش، چالش برانگیز است، که شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد.

بلوک ها را روی تخته قرار دهید و آنها را طوری بچینید که خطوط عمودی و افقی را پر کنند. استراتژی هایی را توسعه دهید تا تا زمانی که می توانید ادامه دهید و بهترین امتیازات خود را شکست دهید.

ویژگی های Puzzle Blast - انفجار پازل:
  • بدون توجه به جایی که می روید، هر زمانی دوست دارید بازی کنید
  • بدون محدودیت زمانی
  • کسب بالاترین امتیاز

The description of Puzzle Blast

Puzzle Blast is a relaxing and challenging puzzle game. This will keep you entertained for hours.

Place the blocks on the board and arrange them to fill the vertical and horizontal lines. Develop strategies to keep on going as long as you can and beat your best scores.

Puzzle Blast Features:

- Start and stop any time, no matter where you go.
- No time limit
- Beat your highest score