• فارسی
  • English

توضیحات همه آنها را مسدود کنید

ضربات را مسدود کنید و به بز تبدیل شوید!
تغییرات نسخه 1.88:
ویژگی های جدید اضافه شده است، از آن لذت ببرید!

The description of Block'em All

Block the shots and become the GOAT!