• فارسی
  • English

توضیحات دفاع از برج - نبرد تانک

بازی دیدنی و جذاب به سبک دفاع از پایگاه که هر وجه آن شما را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیق و تعادل در سطوح مختلف بازی، آن را هیجان انگیزتر می کند.
آغاز نبرد میان تانک ها، اعمال روش های پیچیده برای جلوگیری از نفوذ دشمن و اضافه شدن دشمنان جدید در طول زمان به بازی.
ثابت کردن استراتژی خود در دفاع از برج و جلوگیری از نفوذ دشمن به پایگاه خود از اهداف این بازی است.
اگر به دنبال یک بازی مناسب و معقول در ژانر دفاع از برج هستید، این بازی انتخاب مناسبی است.

The description of Tower Defense: Tank WAR

Spectacular game that will impress every fan of this genre. Deeply researched and balance a variety of game levels will make you plunge into this exciting game. Constantly updated content will provide you with a desire to return to the game again and again. A variety of units - the towers will provoke invent ever more sophisticated ways to stop the enemy! New types of your enemies will be added to the game over time, new tanks, planes, helicopters, ships and robots will make Tower Defense: Tank WAR interesting game for a long time. As the game adds an element of interest taken from the genre of RPG - pumping characteristics.
Win another war in the Tower Defense universe. Prove that dispose of its towers you know better than anyone else was! Then check to see if you were able to game the ratings better than anyone in the world to deal with tanks, aircraft and warships!
Enjoy the new Tower Defense: Tank WAR!
If you are looking for a decent game in the genre Tower Defense, this game is for you!
Tags: TD, Tower Defense, Tank, War, Strategy, RPG, Clash, Defender, Tower, Defence, Tower Defence, bloons, td, tower defense, free, PC, android, space