• فارسی
  • English

توضیحات موسمانو

تلاش برای نجات از دست دیوهای کثیف.
موانع بسیاری در راه است اما موسمانو با کمک ابزارهایی مانند شتر زره پوش، سفینه فضایی، اسکیت باور نکردنی، اژدهای شگفت انگیز همه موانع را رد می کند؛ عبور از بیابان، ضرب و شتم دشمن، رد شدن از طوفان شن، کاوش در غار تاریک، گذشتن از خرابه های تمدن کهن که در آن غول در انتظارتان است.
بهبود زره پوش شتر و تجهیزات دیگر با قدرت های ویژه، لباس های مختلف، عینک، کلاه برای شخصیت جالب خود انتخاب.
تغییرات نسخه 3.25:
- اضافه شدن زبان های جدید
- اضافه شدن حمل و نقل جدید
- اضافه شدن کلاه جدید
- اضافه شدن کفش جدید
- ترفندهای رابط کاربری
- تعادل عمومی
برای اجرای بازی موسمانو، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.MaqnaInteractive.MussoumanoGame وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.MaqnaInteractive.MussoumanoGame کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Mussoumano Game

In Mussoumano Saving Latifas the haters and trolls have kidnapped Mussoumano’s fans while he was playing videogame.
Mussoumano goes in an endless run after his friends, trying to save them from the dirty hands of the haters and trolls.
It is a long run, many obstacles will be in the way but Mussoumano has the help of items and special transports like the Armored Camel, a spaceship, an incredible flying skate much like the Hoverboard from the movie Back To The Future, an amazing Dragon that spits fire and other different transports.
Mussoumano will run beyond the village, crossing the desert, beating the haters, facing a sandstorm, exploring a dark cave until arriving at the ruins of an ancient civilization where a giant troll awaits.
Mussoumano’s Armored Camel can be improved as long as you advance in the run and earn more game experience. Equipments, armors and special powers will help your Armored Camel to get stronger and take you farther in the run.
The visual of Mussoumano may be changed too. You may choose different clothes, glasses, hats and helmets to make your character look amazing in this endless run.
Join this endless run and help Mussoumano save his fans!