• فارسی
  • English

توضیحات دفاع از برج - جنگ هندسه

یکی از تاثیرگذارترین بازی های به سبک دفاع از برج که در آن می توانید مهارت های استراتژیک خود را به نمایش بگذارید.
دارای گرافیک هیجان انگیز، سلاح ها و بهبودهای مختلف که از تمام جهات شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

ویژگی های بازی Tower Defense: Geometry War - دفاع از برج - جنگ هندسه:
  • محتوای قوی و فوق جالب!
  • مراحل و دشمنان زیاد، انواع سلاح ها و برج ها
  • 40 نقشه و مرحله عملیاتی
  • یگان های دشمن بسیار
  • 6 نوع برج

The description of Tower Defense: Geometry War

In one of the most impressive tower defense game you’ll need to show great strategy building skills based on geometry dash graphics and gameplay. This ultra-unique and breathtaking journey is definitely one of the most demanding and fun tower defence games this year! Joint the astounding journey throughout the world of shapes. Win in this battle as you are constantly attacked with heavy military power!

THRILLING GRAPHICS AND GAMEPLAY
The td gameplay, graphics and overall performance of the game will impress you. The strategy td will stun you with the soundtrack, gameplay, weapons, upgrade and the overall look and feel of it. It is indeed an unforgettable experience that will glue you to your Android devices.

CONTENT-RICH AND ULTRA-INTERESTING
Tower Defense Geometry War offers the most interesting td gaming experience because its content rich with lots of levels, enemies, weapons and types of towers. You’ll just need to enjoy the geometry dash tower defence surroundings and gameplay and try to play your best game.

Tower Defense: Geometry War features
+ 40 maps Campaign levels
+many types of enemy units
+ 6 types of towers
+ Free combination of all turrets
+ You may upgrade more power of your tower, which will offer you more fun
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Save the world from the unpredictably hard enemies. Show that you can cope with anyone and set up great defense. The td gaming is always demanding and you must show great strategic skills to dominate the game.

Get it for FREE and see why Tower Defense: Geometry War was called out as one of the best strategy tower defence games in 2017.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»