• فارسی
  • English

توضیحات نبرد آنلاین سایان ها

در این بازی شما با بازیکنان سراسر جهان رو به رو می شوید و می توانید شخصیت ها و تحولات را به منظور تبدیل شدن قوی ترین باز کنید.
تنوع باور نکردنی از شخصیت های جدید

کنترل بازی:
  • X  برای پرش
  • O کودتای سرد
  • میدان انرژی
  • مثلث برای تبدیل شدن که باید 80٪ انرژی داشته باشید
  • F1 / F2 برای استفاده از قدرت
این بازی یک نسخه امتحانی است بازی رسمی نیست تنها یک ادای احترام به کار اصلی است.
با تشکر برای بازی لذت ببرید.
دانلود بازی: