• فارسی
  • English

توضیحات خرس زیبا - مراقبت از حیوانات خانگی

این یک خرس کوچک پاندا است که دوست دارد غذا بخورد، از آن لذت ببرد و از سلفی استفاده کند. او انتظار دارد که شما او را تغذیه کنید، او را با لباس بپوشانید، او را تمیز کرده و مانند حیوان مراقبت کنید.
ده ها فعالیت و بازی کوچک جالب برای مراقبت از حیوان خانگی جدید شما موجود است. آیا شما آماده مراقبت از حیوان خانگی مجازی جدید و شایان ستایش هستید؟

نام خاصی به او بدهید و آن را تکامل دهید تا به اندازه بزرگ شود. او خیلی بامزه است.

ویزگی های بازی Pu - Cute giant panda bear, baby pet care game - خرس زیبا - مراقبت از حیوانات خانگی:
  • او را دوست داشتنی کنید
  • لباس انتخاب کنید
  • ظاهر خود را ایجاد نمایید
  • غذای خوشمزه در جشن خواهد بود
  • او را حمام کنید تا تمیز و زیبا باشد
  • از بازی سرگرم کننده و مینی بازی ها برای به دست آوردن سکه ها و خوشحال کذدن حیوانات خود استفاده کنید
  • بعد از یک روز شاد، او خواب آلود است او را بخابنید
  • خانه را تزئین نمایید، تا دیوارها، کفها، فرش، وان و سایر عناصر دیگر تا خانه شما بی نظیر باشد
تغییرات نسخه 5.0:
لباس های جدید و پیشرفت های بسیاری!

The description of Pu - Cute giant panda bear, baby pet care game

Pu is a cute little panda bear who loves to eat, have fun and take selfies. He expects you to feed him, dress him, clean him and take care of him like an animal.
Dozens of activities and exciting mini-games are available to take care of your new baby pet.
Are you ready to take care of your new and adorable virtual pet ?

ADOPT PU : Give him a special name and make it evolve to reach his adult size. He is so cute !
DRESS PU : Make the baby Pu cute and adorable like you ! Dress it up in fashion where to disguise it, create your own look !
FEED PU : Pu loves the tasty and delicious food, it will feast !
GIVE A BATH : In order for Pu to be clean and pretty, wash it and dab it.
PLAY WITH PU : Full of fun mini-games to win coins and make your animal Happy ! But also challenges every day to win diamonds !
SLEEP TIME : After a happy day, Pu is sleepy, lining it up to make him sleep.
DECORATE THE HOUSE : The walls, floors, carpet, bathtub and still other elements to make your home unique !

This game is a free virtual animal game created by a small independent developer, a game that caters girls and boys and that I hope you will enjoy.

WHO IS THE GIANT PANDA BEAR?
Pu is an adorable baby pet.
He does not know how to care and take care of himself so he expects you to teach him ! Here are a few tips to make him happy and cheerful: Check that he has always eaten enough and that he is clean !
Pu is very gambler, he does not ask much time, play games a few minutes with him and he will be very happy and affectionate but be careful, after playing well it must be given a bath and bed.
He will then be in good shape and will grow quietly.

If you dream of taking care an animal and looking after a cute virtual baby animal, to see it grow, this game is perfect for you !
Adopt Pu and do in the happiest pets, you have to play !

This game is free but some activities or items described in this game description can be purchased with real money without any obligations.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»