• فارسی
  • English

توضیحات تازهای واقعی

تازهای واقعی یک بازی واقعی جدید است، که می توانید به صورت رایگان با یک ماشین روسی رانندگی کنید، موتور فیزیک دقیقی که می تواند واقعی ترین سرگرمی مسابقه ای ممکن را ارائه دهد.

ویژگی های بازی REAL TAZs - تازهای واقعی:
  • بازی رایگان
  • رقبا در مسابقه
  • احساس پویا
  • واقعی با سرگرمی بی پایان
  • کنترلر آسان
  • گرافیک زیبا
  • فیزیک دقیق

The description of REAL TAZs

REAL TAZs - is a new real physics engine motor game. Now you can drive, drift and feel a russian car for free! Accurate physics engine that can deliver the most realistic racing fun possible. ****GAME FEATURES**** - Free. - Rivals in the race. - Real dynamic game feeling with endless fun. - Easy controller. - Beautiful graphics. - Accurate physics. https://vk.com/oppana_games https://www.facebook.com/OppanaGames

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»