• فارسی
  • English

توضیحات تازهای واقعی 2

تین یک بازی جدید با فیزیکی واقعی است. اگر بازی های شبیه ساز را دوست دارید، آن را امتحان کنید.
تغییرات نسخه 2.0:
НОВОЕ جزئیات مدلهای وشیخ البیبیم تچک را ارائه می دهد.
НОВЫЙ 3D гараж، в котором نمی توانید جزئیات بیشتری کسب کنید.
НОВЫЕ увлекательные трассы.

The description of REAL TAZs 2

REAL TAZs 2 - is a new real physics engine motor game.
If you like Simulator Games, try it.

https://vk.com/public94403130

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»